Systemctl status
Tècnic en Administració de sistemes informàtics en xarxa